Vi älskar att samarbeta

Är du producent och vill nå ut till fler butiker & slutkonsumenter? Vi erbjuder dig som leverantör,

  • Enkla & härliga säljare med många år i branschen

  • Lagerhållning i Stockholm och Västerås

  • Stöd i framtagning av tryck, exponering, förpackning & marknadsföringsmaterial 

  • Vi gillar när det känns bra för alla, därför kör vi med öppna kalkyler och transparens

  • Ordermottagning & plock

  • Ha kul på vägen

  • Distribution till kund

  • Fakturering till kund

         

Alltså allt det där bökiga